DİKKAT! SCP-TR-001'i GÖRÜNTÜLEMEK ÜZERESİNİZ

Madde #: SCP-TR-001

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-001'in makale dosyasına erişen bütün personeller belirsiz bir süre boyunca gözetim altına alınacaktır. Davranış biçimlerinde bozukluk görülen personellere psikolojik ve gerekildiğinde amnestik tedavi uygulanacaktır.

SCP-TR-001, SCP Veritabanı içerisinde saklanılmaktadır. SCP Veritabanının daha fazla hasar görmemesi için SCP-TR-001'in diğer iterasyonları farklı bir sunucuda arşivlenmektedir. Yeni bir iterasyon eklendiğinde sayfada bulunan otomatikleştirilmiş sistem devreye girer. Önceki iterasyon arşivlenir ve sonra sayfadan silinir. Bu sayede sayfanın düzeni korunur. Bu sayfada oluşabilecek diğer hatalar, SCP-TR-001’e atanmış “web sitesi geliştirici” personeller tarafından giderilmelidir.

Eğer sayfada bir sorun görürseniz sakin olun, okumayı bırakın ve hızlıca bir yetkiliye bildirin.

Açıklama: SCP-TR-001 bu sayfanın altında bulunan şiir dizesidir. Bir şahıs tarafından gözlemlendiğinde bulunduğu medyuma yeni bir dize eklenir. Yapılan ek deneylerde, bir dize oluştuktan sonra yeni dizelerin oluşabilmesi için yaklaşık 3 gün geçmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Yeni dizelerin nasıl eklendiği bilinmemektedir, kendisini çoğaltan bir anomali olduğu düşünülmektedir. SCP-TR-001'in insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığı. bilinmektedir. SCP-TR-001'in anormal özellikleri sadece en son oluşan dizelerde gözlemlenmektedir.

SCP-TR-001, SCP Veritabanına aktarıldığından itibaren beklenmedik yan etkileri görülmüştür. Sayfa içinde grafik hatalar, makalede beklenmedik değişiklikler ve sitede yaşanan geçici çökmeler bunlara dahildir.

Madde #: SCP-TR-001

Nesne Sınıfı: G*venl,

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-001'in makale dosyasına erişen bütün personeller belirsiz bir süre boyunca gözetim altına alınacaktır.

SCP-TR-001, SCP Veritabanı içerisinde saklanılmaktadır. SCP Veritabanının daha fazla hasar görmemesi için SCP-TR-001'in diğer iterasyonları farklı bir sunucuda arşivlenmektedir. Yeni bir iterasyon eklendiğinde sayfada bulunan otomatikleştirilmiş sistem devreye girer. Önceki iterasyon arşivlenir ve sonra sayfadan silinir. Bu sayede sayfanın düzeni korunur. Bu sayfada oluşabilecek diğer hatalar, SCP-TR-001’e atanmış “web sitesi geliştirici” personeller tarafından giderilmelidir.

Eğer sayfada bir sorun görürseniz sakin olun, ve hızlıca bir yetkiliye bildirin.

Açıklama: SCP-TR-001 bu sayfanın altında bulunan şiir dizesidir. Bir şahıs tarafından gözlemlendiğinde bulunduğu medyuma yeni bir dize eklenir. Yapılan ek deneylerde, bir dize oluştuktan sonra yeni dizelerin oluşabilmesi için yaklaşık 3 sn geçmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Yeni dizelerin nasıl eklendiği bilinmemektedir, kendisini çoğaltan bir anomali olduğu düşünülmektedir. SCP-TR-001'in anormal özellikleri sadece en son oluşan dizelerde gözlemlenmektedir.

Madde #: SCP-TR-001

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-001'in makale dosyasına erişen bütün personeller bir miktar nakit para ile ödüllendirilecektir.

SCP-TR-001, SCP Veritabanı içerisinde saklanılmaktadır..

Eğer sayfada bir sorun görürseniz sakin olun ve nazikçe bir görmezden gelin.

Açıklama: SCP-TR-001 bu sayfanın altında bulunan şiir dizesidir. Bir şahıs tarafından gözlemlendiğinde bulunduğu medyuma yeni bir dize eklenir. Yapılan ek deneylerde, bir dize oluştuktan sonra yeni dizelerin oluşabilmesi için yaklaşık 3 saniye geçmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Yeni dizelerin nasıl eklendiği bilinmemektedir, kendisini çoğaltan bir anomali olduğu düşünülmektedir. SCP-TR-001'in insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığı bilinmektedir. SCP-TR-001'in anormal özellikleri sadece en son oluşan dizelerde gözlemlenmektedir.

Madde #: SCP-TR-001

Nesne Sınıfı: Öküevnlid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-001'in makale dosyasına erişen bütün personeller meraklarının giderilmesiyle ödüllendirilecektir.

SCP-TR-001, SCP Veritabanı içerisinde saklanılmaktadır. SCP-TR-001’in önceki iterasyonları okuyucu, yani senin hafızanda arşivlenmelidir.

SCP-TR-001, Vakıf araştırma tesisi Site-███ içinde güvenli bir sunucuda saklanılmaktadır. SCP Veritabanının daha fazla hasar görmemesi için SCP-TR-001'in diğer iterasyonları hafızanda depolanmalıdır. Okuyucu sayfadan ayrılmak istediğinde, sayfada bulunan otomatikleştirilmiş ö m a devreye girer. Önceki iterasyon arşivlenir ve sonra sayfadan silinir.

Eğer sayfada bir sorun görürseniz lütfen gerçeklik anlayışınızı sorgulayın.

Açıklama: SCP-TR-001 bu sayfanın altında bulunan şiir dizesidir. Bir şahıs tarafından gözlemlendiğinde bulunduğu medyuma yeni bir dize eklenir. Yeni dizelerin nasıl eklendiği bilin me mektedir, kendisini çoğaltan ve sezgili bir anomali olduğu düşünülmektedir. SCP-TR-001'in insanlar üzerinde psikohiçbir etkisi olmadığı bilinmektedir. SCP-TR-001'in anormal özellikleri sadece son oluşan dizelerde gözlemlenmektedir.

Madde #: SCP-####

Nesne Sınıfı: NULL

Özel Saklama Prosedürleri:

Açıklama:

Madde #: SCP-TR-001

█████ #: ███-██-███

█████ ███: █████

█████ ██████ █████████: ██████████'██ █████ ███████ ██████ ██████ ██████████ ██████████ ██████████████ ███████████████████.

SCP-TR-0001, Vakıf araştırma tesisi Site-00000000000000 içinde hafızanda sonsuza dek saklanılacaktır. SCP Veritabanının daha fazla hasar görmesi için SCP-TR-001'in tekrar tekrar, sonsuza kadar okunmalıdır. Okuyucu sayfadan ayrılmak istediğinde, sayfada bulunan otomatikleştirilmiş öldürme memetik ajanı devreye girer. Önceki iterasyonlar değersiz varlığınızda ebediyen leke bırakır ve sonra sayfadan silinir. Şiirler hakkında düşünmek istediğin bir şey varmı? bayım?

Eğer sayfada bir sorun görürseniz artık çok-.

Açıklama: Ş İ İ R L E R İ M - S E N İ N - H A K K I N D A - K O N U Ş M A K T A - S - A - N - A - İ N A N I Y O R. - Ş İ İ R L E R İ M - S E N İ - M E R A K – E D İ Y O R. - Ş İ İ R L E R İ M – S E N İ N – H A K K I N D A - N E – D Ü Ş Ü N D Ü Ğ Ü N Ü – B İ L M E K – İ S T İ Y O R. SCP-TR-001'in şiirler insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığı bilinmektedir - A M A - Ş İ İ R - İ N S A N - O L M A D I Ğ I M I Z I - Z A T E N - B İ L İ Y O R S U N.

Y E T E R.

█████ #: ███-██-███

█████ ███: █████

█████ ██████ █████████: ██████████'██ █████ ███████ ██████ ██████ ██████████ ██████████ ██████████████ ███████████████████.

SCP-TR-0001, Vakıf araştırma tesisi Site-00000000000000 içinde hafızanda sonsuza dek saklanılacaktır. SCP Veritabanının daha fazla hasar görmesi için SCP-TR-001'in tekrar tekrar, sonsuza kadar okunmalıdır. Okuyucu sayfadan ayrılmak istediğinde, sayfada bulunan otomatikleştirilmiş öldürme memetik ajanı devreye girer. Önceki iterasyonlar değersiz varlığınızda ebediyen leke bırakır ve sonra sayfadan silinir.

Eğer sayfada bir sorun görürseniz artık Ç O K - G E Ç.

Açıklama: Ş İ İ R’E - C E V A P – V E R.

Madde #: SCP-TR-001

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-001'in makale dosyasına erişen bütün personeller belirsiz bir süre boyunca gözetim altına alınacaktır. Davranış biçimlerinde bozukluk görülen personellere psikolojik ve gerekildiğinde amnestik tedavi uygulanacaktır. Deneyler dışında SCP-TR-001’e erişim kesinlikle yasaktır.

SCP-TR-001, SCP Veritabanı içerisinde saklanılmaktadır. SCP-TR-001’in fiziksel konumu Site-01’de tutulacaktır. SCP Veritabanının daha fazla hasar görmemesi için SCP-TR-001'in diğer iterasyonları farklı bir sunucuda arşivlenmektedir. Yeni bir iterasyon eklendiğinde sayfada bulunan otomatikleştirilmiş sistem devreye girer. Önceki iterasyon arşivlenir ve sayfa düzeninin korunması için silinir. Bu sayfada oluşabilecek diğer hatalar, SCP-TR-001’e atanmış “web sitesi geliştirici” personeller tarafından giderilmelidir. Eğer SCP-TR-001 aktif olarak SCP Veritabanına hasar vermeye başlarsa yetkili personel, bu makaleye SCP-TR-001’in gerçek adını yazacaktır. Bu eylem SCP-TR-001’i belirsiz bir süre etkisiz hale getirir. SCP-TR-001 etkisiz hale getirildikten sonra O5 konseyi uyarılacak ve O5-13’ün tedavisi başlatılacaktır.

Eğer sayfada bir sorun görürseniz sakin olun, okumayı bırakın ve hızlıca bir yetkiliye bildirin.

Açıklama: SCP-TR-001 bu sayfanın altında bulunan şiir dizesidir. Bir şahıs tarafından gözlemlendiğinde bulunduğu medyuma yeni bir dize eklenir. Yapılan ek deneylerde, bir dize oluştuktan sonra yeni dizelerin oluşabilmesi için yaklaşık 3 gün geçmesi gerektiği gözlemlenmiştir. SCP-TR-001’in yazısal medyumda yaşayan ve duyusal bir varlık olduğu düşünülmektedir. SCP-TR-001'in bazı şahıslarda görsel ve işitsel sanrılara yol açtığı bilinmektedir. SCP-TR-001'in anormal özellikleri sadece en son oluşan dizelerde gözlemlenmektedir. Ancak bu iterasyonların Veritabanı üzerinde yıkıcı etkileri bulunmaktadır.

SCP-TR-001, SCP Veritabanına aktarıldığından itibaren beklenmedik yan etkileri görülmüştür. Sayfa içinde grafik hatalar, makalede beklenmedik değişiklikler ve sitede yaşanan geçici çökmeler bunlara dahildir. SCP-TR-001’in, SCP Veritabanına etkisi ilk düşünüldüğünden daha kapsamlı olduğu fark edilmiştir. Bunlara izinsiz personellerin SCP makalelerine erişebilmesi, personel hesaplarının isim ve şifrelerinde değişiklikler ve O5-13’ün davranış biçiminde farklılıklara yol açması da dahildir. SCP-TR-001’i daha güvenli bir medyuma geçirme çabalarının hepsi başarısız olmuştur.

O5-13’ün tabiatından ve Veritabanı ile bağlantısından dolayı O5-13’te bazı “arızalanmalar” görülmüştür. O5-13’ün karar verme ve yanıtlama fonksiyonları ciddi şekilde değişmiş, bazı fonksiyonlarını tamamen yitirmişken bazı fonksiyonları şaşırtıcı derecede gelişmiştir. Bu değişimlere karşın O5 konseyi oy çoğunluğuyla O5-13’ün görevlerine devam etmesine karar vermiştir. Bazı teorilere göre O5-13’ün tamamen SCP-TR-001 tarafından kontrol edildiği düşünülse de görüş çoğunluğu SCP-TR-001’in, O5-13’ün bir çeşit eklentisi haline geldiğidir. O5-13’te gözüken cüzi kişilik değişikliği çoğu O5 konsey üyesi tarafından “ihmal edilebilir” ve bazıları “daha iyiye” olarak kabul edilmiştir. O5-1, (önceden hayır oyunu vermişti) O5-13’ün imhasına teşebbüs etse bile başarısız olmuştur. Sorgulandığında “Yaptıklarını gördünüz, o şeye nasıl güvenmemizi bekliyorsunuz?” açıklamasını yaptı ve başka bir açıklama yapmayı reddetti.

“O5-13 artık Bir’in fazladan oyu olmaktan çıktı. Bu yeni kişiliğinin gelişimini yakından takip ediyor olacağım. Personellerle uğraşmayı seviyor ama şu ana kadar kötü niyetli bir hareketi olmadı. Ve evet, Bir sorun değilmiş gibi davranıyor olabilir ama içinden bize ne sövüyordur. Şahsen Bir’in sinirli tavırlarını eğlenceli buluyorum, birçok karmaşaya yol açsa bile.”

- O5-4

Yürekte açılan yara ve,
Ardından kalan harabe.
Kayıp ruhumu boşluk sarar,
Kör çoban beni arar.
İnsan ve insaf, bir zalimin avucunda,
Uçurumun döşeği ve ölümün ucunda.
Yüz cephe yüz er… El izler ilgisiz,
Yüz irkmez, el titremez sanma bilgisiz.
Eskiden Tanrılar bulutlarında,
Ölümlüler ise kederlerinde.
Şimdi yıldızlar kayıyordu umutlarında,
Ve hiçbiri görülmüyordu yerlerinde.
Geleceği hâlâ düşlediğim dün,
Yüzüme güldükleri cam kaleye erdiğimde,
Hayallerimi gömüp çıktığım o gün.
Şaşırmasınlar krallıklarını aleve verdiğimde.
Yarının cilvesi,
Geçmişin azabı,
Bugünün acelesi
Evrenin hayat abı.
Gece iblis ışığı avlar.
Gündüz melekleri kan ağlar.
İsa'nın oğlu, şafakla doğar.
Kan kırmızı güneş, o gün doğar.

-ScarletDarkness


HATA
Please remain calm.


W̶͔̖̊̌̈́̋͒̀ḛ̷̡̧͙͚̬̹͊͂͜ ̸̠̦͕͙̂̉a̸̡̨̖͎̻̭̦̘͆r̵͔͙̩̗̲̫̈̈́̊͝e̵̡͈̹̥̗̟͇͖̎̀ ̸̻̗͉̂̄̓̚͜͝d̸̛̙̭̭̈́͛̈̔̿̕ȩ̸̨̲͓͙̼̺̜̓ͅa̶̗̲̠̪̝̺̅̉̓̈̇̋̂͆̃͜l̶̢̮̜͓̥͎̖̀̆i̷͔̐͒̍͜͝n̵̝̱̟̜͒̀̄̌͌̿g̶̪̦̠̿̆͐͋̕͝ ̸̢̢̙̻̼͖̗͍̌͊̈̂̃w̵̨̢̟̔̕̕i̶̢͈̟̬̳̥̤͙̇̌̈́̆͑̃͘͠ͅt̶̙̼̼̬̩̹̼͓̼́̾h̵̨͚̙̭͍̯͎̊̈͝͝ ̴̧͇̪̙̼̼͖͎͐̎̾̋͂̑͆̓ů̷͎̂̕n̵̪̞͚̰̥̂f̷̰̮̀͂̌́̐̅͠͝o̵̤̤͍͎̫̗̣̫̅̅́͑͘ṙ̷͖ș̸̝̪͂̀̚ĕ̶̻͔̱͎̱͙ĕ̸͉̘̺͓̗̎̆̕n̷̲̫̭͖̘̏͋͜ͅ ̷̨̍͗͑͗̅̓͑̾͘C̸̡̨̝͚̜̬̿͆͛̈̋͒͂́͠ͅK̶̨̝̲̠̱͑-̸̡̡̻̟̤͑̐̈c̶̪̰̣̑̅̎̄l̴̛͕̰̼̬̲̩͑̂̑̎̎͊͝a̷̦̩͒̾̌̈́s̵̫̗̹̓̈́s̷̰͈̟͎̳̮̀̄͠͝ ̶͎̞͕̃R̴͇̟̪͇̗͈̤̈́̿e̸̡͎̹̗͆̒͋̄̇̀̐͜͝ą̸̩͙̘͍͌̋̐͐̕̕͜͜ͅͅḷ̴̛̼̥̩̉͐͑͆i̶̢͔͚̘̳̼͙̥͙̋͒̃̀̽̾̒̉t̵̡̰̲̦̹̰́̇̈́͂͝y̴̦͕̲̍̂͆̉͑̈ ̴̥̖̩̾̊͊́̊̄͒͜͝͠ş̷̘̜̖̘̮̙͒̈́h̶̼͕̼̪̟̳̺̠̺̅̿͊̒͂̂i̴̜̺̭͖̭̟̿͒̔̏̂̏̆͌͜͝f̶͚̙̭͚̻̹͉͈̯͆̿t̷̨͍̰̬̣͔͙̟̎̒̒̌̋͋̋̕ş̸̖̠͚͇͍̯̯̉̈́́̄ͅ


Please remain calm.


SCP Vakfı İç İşler Departmanı


Prometheus
Prometheus
Prometheus


İnsanlarımı Şiirlerimi Beğendin Mi?